Держава Україна виявилася на черговому зламі свого історичного розвитку. Під впливом дестабілізуючих зовнішніх і деструктивних внутрішніх чинників, наша держава штучно занурена в зону ризикованої нестабільності, що загрожує руйнуваннями основам нашої державності. Непередбачуваний розвиток ситуації, неможливість для більшості українців впливати на хід подій, може взагалі привести до зникнення держави Україна на політичних картах Європи і Світу.

Цього статися не повинно. Ми не повинні допустити зникнення нашої держави, тому, що це – наша Батьківщина. І іншої Батьківщини у нас, наших дітей і внуків немає і не буде.

Головною причиною проблем сьогоднішньої України, є відсутність в країні розвиненого громадянського суспільства, здатного сформулювати чіткі критерії соціально-економічного і політичного розвитку нашої держави, упровадити ці критерії в систему управління державою, і проконтролювати їх досягнення.

Відсутність контролю з боку громадянського суспільства за діями влади, і силами, що стоять за нею, привели до розвитку системних фундаментальних проблем соціально-економічного розвитку України:

— щорічне падіння економіки (більше 30% в порівнянні з 1991г);
— щорічне падіння реальних доходів населення, пов’язане з падінням економіки;
— високий децильний коефіцієнт (більше 10-ти);
— більше 80% населення України знаходяться за офіційним європейським порогом бідності;
— скорочення чисельності населення України;
— низький поріг тривалості життя чоловіків і жінок в Україні (порівняно з розвиненими країнами);

— високий рівень дитячої смертності;
— антинародна судова і правоохоронна системи;
— низький рівень охорони здоров’я;
— низька якість освіти на всіх рівнях;
— один з гірших в Європі показників продуктивності праці;
— високий показник інфляції;
— економіка сировинного типа з низьким рівнем доданої вартості;
— наростаючі проблеми екології в загальнодержавному масштабі;
— відсутність привабливого інвестиційного клімату;
— один з гірших в Європі показників умов ведення бізнесу (Doing Business)

Більшість вищезгаданих проблем породжені тим, що в Україні сформувалася олігархічна модель суспільних стосунків, що характеризується відсутністю можливості рівноправного доступу всіх громадян до загальнодержавних ресурсів, поряд з несправедливим характером розподілу Національного державного доходу між всіма громадянами України.

Ми, найбільш свідомі громадяни України з активною громадянською позицією, не маємо права допустити подальшого розвитку зовнішньополітичного і внутришнього соціального колапсу в Україні. Тим більше, ми не допустимо розпаду і зникнення нашої держави.

Нас багато мільйонів, і ми готові об’єднатися заради створення в Україні справедливої системи суспільних стосунків, що створює передумови для виходу України в розряд країн – світових лідерів в області розвитку продуктивних сил і ефективності руху капіталу. А ми хочемо бути громадянами цієї країни, що живуть високою якістю і рівнем життя.

Ми хочемо жити в країні, де держава думає і турбується про життя, здоров’я та благополуччя кожного свого громадянина.

Ми хочемо жити в країні, де праця кожного працівника оплачується відповідно до його знань, кваліфікації, досвіду і самовіддачі. А показники оплати праці відповідають стандартам розвинених європейських і світових країн. При цьому соціальні державні виплати для непрацездатних громадян дозволяють їм жити безбідним життям.

Ми розуміємо, що для вирішення цих завдань українська економіка повинна почати інтенсивний розвиток вже найближчими місяцями. Змінюючи при цьому свою структуру, систему управління, нарощуючи продуктивність праці і залучаючи необхідні інвестиції.

Ми ініціюємо збільшення кількості підприємств малого і середнього бізнесу, що є безальтернативною можливістю, в сьогоднішніх умовах, швидкого зростання економіки. Для цього держава повинна створити всі стимулюючі умови.

Ми хочемо змінити країну, де самоповага, гідність, а почасті і життя простої людини, можуть бути у будь-який момент принижені і розтоптані по примсі будь-якого мерзотника, що знаходиться у владі. Ми хочемо бути захищеними в своїй країні, і знати, що ми створили закони, систему судових і правоохоронних органів, які нам це гарантують.

Закон єдиний для всіх і відповідальність за антигромадські дії всі несуть однаково, незалежно від свого соціального статусу, суспільного положення та рівня багатства.

Ми хочемо змінити країну, де невелика кількість людей, виходячи з власних інтересів, без узгодження зі всім суспільством, кулуарно визначають, як жити кожній людині з багатомільйонного населення нашої держави.

Ми хочемо, щоб влада, яка є найманим управлінцем, достеменно знала, що потрібно робити для розвитку держави, досягала погоджених з суспільством результатів, та несла відповідальність в разі їх недосягнення.

Ми хочемо сформувати в Україні ефективну багаторівневу систему освіти, відповідну кращим світовим зразкам, яка дозволить виховувати сучасних розвинених людей, і готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам високотехнологічних підприємств, в різних галузях зростаючої української економіки.

Ми хочемо створити в Україні ефективну систему охорони здоров’я, яка буде орієнтована на профілактику захворювань, а не на дороге та, у більшості випадків, неефективне лікування.

Ми хочемо, щоб наша красуня-країна, з її унікальною природою: лісами, горами, полями, річками і озерами, морями була світовим зразком екологічної чистоти, мрією, куди прагнуть мільйони туристів зі всього світу, а не зоною постійного екологічного лиха.

Ми хочемо жити в країні, де держава думає і турбується про життя, здоров’я та благополуччя кожного свого громадянина.

Ми хочемо жити в країні, де праця кожного працівника оплачується відповідно до його знань, кваліфікації, досвіду і самовіддачі. А показники оплати праці відповідають стандартам розвинених європейських і світових країн. При цьому соціальні державні виплати для непрацездатних громадян дозволяють їм жити безбідним життям.

Ми розуміємо, що для вирішення цих завдань українська економіка повинна почати інтенсивний розвиток вже найближчими місяцями. Змінюючи при цьому свою структуру, систему управління, нарощуючи продуктивність праці і залучаючи необхідні інвестиції.

Ми ініціюємо збільшення кількості підприємств малого і середнього бізнесу, що є безальтернативною можливістю, в сьогоднішніх умовах, швидкого зростання економіки. Для цього держава повинна створити всі стимулюючі умови.

Ми хочемо змінити країну, де самоповага, гідність, а почасті і життя простої людини, можуть бути у будь-який момент принижені і розтоптані по примсі будь-якого мерзотника, що знаходиться у владі. Ми хочемо бути захищеними в своїй країні, і знати, що ми створили закони, систему судових і правоохоронних органів, які нам це гарантують.

Закон єдиний для всіх і відповідальність за антигромадські дії всі несуть однаково, незалежно від свого соціального статусу, суспільного положення та рівня багатства.

Ми хочемо змінити країну, де невелика кількість людей, виходячи з власних інтересів, без узгодження зі всім суспільством, кулуарно визначають, як жити кожній людині з багатомільйонного населення нашої держави.

Ми хочемо, щоб влада, яка є найманим управлінцем, достеменно знала, що потрібно робити для розвитку держави, досягала погоджених з суспільством результатів, та несла відповідальність в разі їх недосягнення.

Ми хочемо сформувати в Україні ефективну багаторівневу систему освіти, відповідну кращим світовим зразкам, яка дозволить виховувати сучасних розвинених людей, і готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам високотехнологічних підприємств, в різних галузях зростаючої української економіки.

Ми хочемо створити в Україні ефективну систему охорони здоров’я, яка буде орієнтована на профілактику захворювань, а не на дороге та, у більшості випадків, неефективне лікування.

Ми хочемо, щоб наша красуня-країна, з її унікальною природою: лісами, горами, полями, річками і озерами, морями була світовим зразком екологічної чистоти, мрією, куди прагнуть мільйони туристів зі всього світу, а не зоною постійного екологічного лиха.

Для вирішення всіх цих завдань, ми готові об’єднатися, з тим, щоб створити ядро громадянського суспільства, яке зможе змусити найману владу розробити, прийняти і почати реалізовувати Програму комплексного розвитку України, розраховану, як мінімум, до 2030 року. Програму, яка грунтується на інтенсивному зростанні економіки (Мета – зростання ВВП до рівня 500 млрд $ до 2030 року), при одночасному досягненні високих стандартів соціального розвитку (Мета – рівень наявного доходу українських громадян не менше 6000 $ у рік на людину, що досягається до 2030 року).

У випадку, якщо діюча влада не розробить ефективну Програму соціально-економічного і політичного розвитку України, або положення цієї Програми не задовольнять очікування більшості українського суспільства, ми готові самі розробити і упровадити таку Програму в життя.

Ми переконані в тому, що володіємо для цього необхідною волею, професійними знаннями і навиками. Ми готові до того, щоб узяти відповідальність на себе і провести кардинальні зміни в країні. Ми хочемо бути вільними і забезпеченими громадянами багатої і шанованої в світі держави!