Спільних дій всієї прогресивної частини українського суспільства

 • Наша Мета – за 20-ть років перетворити Україну в економічно потужну державу з соціально розвиненим суспільством
 • Наші Цілі – зростання економіки України до рівня ВВП – 500 млрд доларів на рік, та збільшення наявного доходу середньостатистичного українця до 7000 доларів на рік
 • Національна Ідея «Ліквідація бідності, як явища в Україні, для жителів усіх соціальних верств і категорій»
 • Розвиток держави та суспільства повинен базуватися на об’єктивних економічних та соціальних законах
 • Основним завданням держави Україна має стати забезпечення безперервного зростання Рівня життя українців різних соціальних категорій, і підвищення ступеня розвитку українського суспільства
 • Рівень і Якість життя українців залежать від рівня розвитку економіки України, та від справедливості розподілу результатів її щорічного зростання між усіма домогосподарствами, підприємствами і державою – це один з головних соціальних і економічних законів сучасного світу
 • Цивілізований, сучасний економічний і соціальний розвиток України почнеться тільки зі зміною чинної антисоціальної олігархічної системи суспільно-економічних відносин
 • На зміну існуючої, в Україні повинна прийти нова, сучасна, демократична Система суспільно-економічних відносин, що забезпечує щорічне цільове зростання національної економіки, і гарантує реалізацію механізму об’єктивного розподілу загальнодержавних економічних результатів між усіма суб’єктами економіки країни
 • В Україні повинна бути реалізована Нова Економічна Політика, що складається з Економічної політики, Інвестиційної політики, Податкової політики, і забезпечує щорічне економічне зростання в 5-10%, протягом наступних 20-ти років
 • Ціллю Нової Економічної Політики є досягнення рівня ВВП України 500 млрд доларів до 2038-го року
 • Наше завдання — побудувати комплексну Модель цільових Соціальних стандартів, які повинні бути досягнуті в Україні до 2038-го року, як результат розподілу Національного доходу економіки, досягнутого ВВП в 500 млрд доларів
 • Повинна бути розроблена Стратегічна Програма соціально-економічного розвитку України, що забезпечує перехід від сьогоднішньої моделі комплексу Соціальних стандартів в країні, до цільової Моделі Соціальних стандартів 2038-го року
 • Щорічна реалізація Стратегічної Програми соціально-економічного розвитку України, і щорічне досягнення проміжних показників Соціальних стандартів, є найважливішим завданням будь-якої генерації державної влади в країні, незалежно від її політичних поглядів
 • Аналіз щорічного досягнення комплексу Соціальних стандартів є об’єктивним інструментом оцінки ефективності дій всіх гілок державної влади
 • У українського суспільства, з одного боку, з’являється об’єктивний механізм оцінки діяльності влади, з іншого боку, впровадження економіко-математичної Моделі Соціальних стандартів дозволить об’єктивно і прозоро розподіляти в державі і суспільстві економічні результати, і, таким чином, мінімізувати корупційну складову розподілу
 • Розробка і впровадження Моделі Соціальних стандартів і механізму її реалізації — довгострокової Стратегічної Програми соціально-економічного розвитку України, може стати платформою об’єднання величезної кількості учасників українського Громадянського суспільства, які розуміють, що тільки об’єктивні закони розвитку, наявність Ідеї, Концепції, Цілей, Стратегії розвитку України, і аналіз необхідних для цього ресурсів, дозволить нашій країні перейти від суб’єктивно-ручного способу управління державою, вигідного невеликій групі людей, до об’єктивно-цивілізованому методу управління, який властивий розвиненим демократичним державам
 • Основою Громадянського суспільства повинен стати Середній клас — найбільш думаюча, дієздатна, і потенційно найбільша соціальна група в суспільстві, найбільш пригноблена сьогодні в Україні

Карта-02

Var04