ГОЛОВНІ ТЕЗИ:

• Кожен з нас хоче бути здоровим і багатим. Бути щасливим і отримувати задоволення від життя. Жити матеріально забезпеченим та духовно багатим життям
• Це залежить не стільки від кожного з нас, скільки від рівня економічного і соціального розвитку держави та суспільства, в якому ми живемо
Від ефективності виробництва матеріальних благ в державі, справедливості їх розподілу, та структури їх споживання залежить ступінь розвитку суспільства і життя кожного з нас
• Такими є об’єктивні економічні і соціальні закони сучасного світу
• Прогресивні держави давним-давно зрозуміли, що головною цінністю будь-якого розвиненого суспільства, будь-якої розвиненої економіки, є люди. В їх виховання, освіту, виробничі навички, здоров’я, культурне і духовне самопочуття має сенс вкладати гроші і зусилля, тому, що саме вони є основним джерелом економічного зростання своїх країн
• Настав момент, коли, на відміну від попередніх періодів, фокусом розвитку української держави повинна стати Людина
Основним завданням держави Україна має стати забезпечення безперервного зростання Рівня життя українців різних соціальних категорій, і підвищення ступеня розвитку соціального суспільства:
— Доходи українців різних соціальних категорій
— Рівень і якість охорони здоров’я
— Тривалість життя жінок і чоловіків в Україні
— Соціальний захист і фізична захищеність
— Екологічний стан навколишнього середовища

• Рівень і Якість життя українців залежать від рівня розвитку економіки України, та від справедливості розподілу результатів її щорічного зростання між усіма домогосподарствами, підприємствами і державою
• Ефективне зростання економіки України, і, тим більше, здійснення справедливого розподілу її результатів, неможливі в умовах діючої в Україні олігархічної суспільно-економічної формації, яка гальмує економічний розвиток в країні, і абсолютно несправедливо, на користь кількох олігархічних груп, і їх ставлеників у владі , розподіляє загальнодержавні суспільні блага і отримані економічні результати
• Цивілізований, сучасний економічний і соціальний розвиток України почнеться тільки зі зміною чинної антисоціальної системи суспільно-економічних відносин
• На зміну існуючої, в Україні повинна прийти нова сучасна демократична Система суспільно-економічних відносин, що забезпечує щорічне цільове зростання національної економіки, і гарантує реалізацію механізму об’єктивного розподілу загальнодержавних економічних результатів між усіма суб’єктами економіки країни
• Ефективне зростання економіки України можливе тільки при зміні діючої олігархічної, монополізованої, слаботехнологічної і низькоінтелектуальної, сировинної моделі економіки держави
• В Україні повинна бути реалізована Нова Економічна Політика, що складається з Економічної політики, Інвестиційної політики, Податкової політики, і забезпечує щорічне економічне зростання в 5-10%, протягом наступних 20-ти років:
— Створення макроекономічної моделі держави, що визначає прогресивне співвідношення між споживанням, накопиченням і інвестиціями
— Стимулювання розвитку внутрішньоукраїнського споживчого ринку
— Формування економіки «відкритого» типу
— Демонополізація економіки
— Зміна структури ВВП, що складається з основних бюджетоутворюючих галузей економіки
— Стимулювання появи нових високотехнологічних і високоприбуткових галузей економіки
— Стратегії розвитку основних бюджетоутворюючих галузей, що стимулюють залучення державних і приватних, зовнішніх і внутрішніх інвестицій, що підвищують потенціал української економіки
— преференційна політика держави щодо перспективних бюджетоутворюючих галузей економіки
— Продумана політика імпортозаміщення
— Експортна політика на основі аудиту товарів і послуг, які мають високий експортний потенціал
— Цільові державні інвестиції в пріоритетні бюджетоутворюючі галузі, що володіють найбільшим мультиплікативним ефектом для розвитку української економіки
— Стимулювання розвитку підприємств малого і середнього бізнесу, питома вага продукції яких, повинна бути доведена до 50-60% в структурі Валового Національного продукту
— Кратне підвищення продуктивності праці за рахунок залучення нових технологій та зміни системи кваліфікованої освіти
— Зміна системи освіти з підготовкою кваліфікованих фахівців під цільові потреби галузей економіки
— Розвиток фундаментальної і прикладної науки
Головною економічною Метою України, є досягнення обсягу ВВП держави в 500 млрд доларів до 2038-го року
• Досягнення Головною економічної Цілі дозволить забезпечити реалізацію цілого комплексу взаємопов’язаних економічних і соціальних цілей держави і суспільства, що дозволяють Україні стати економічно потужною державою, а українцям жити в високорозвиненому соціальному суспільстві
• Однією, з таких реалізованих цілей, стане досягнення найважливішої соціальної Цілі — рівень наявного доходу середньостатистичного українця 7000 доларів на рік
• Досягнення цієї Цілі дозволить реалізувати дуже актуальну, в нашій країні, Національну Ідею: «Ліквідація бідності, як явища в Україні, для жителів усіх соціальних верств і категорій»
• Для забезпечення щорічного виконання комплексу планових соціальних і економічних цільових показників, необхідно не тільки виконання щорічного показника зростання ВВП, але і забезпечення ефективного внутрішньодержавного розподілу Національного доходу — найважливішої складової ВВП, розподіл якого і дає можливість підвищення Рівня та Якості життя людей, та інструменти подальшого економічного зростання держави
• Найбільш об’єктивним і сучасним механізмом розподілу Національного доходу, є впровадження комплексу Соціальних стандартів — набору цифрованих мінімальних показників Рівня життя Людини, і ступеня розвитку суспільства і держави:
— Доходи населення
— Демографічні тенденції
— Якість охорони здоров’я
— Соціальний захист і фізична безпека
— Якість харчування
— Якість освіти
— Комфорт житла
— Якість соціальних послуг
— Якість навколишнього середовища
— Якість культури
— Структура дозвілля
— Доступність сучасних засобів комунікації
— Забезпеченість транспортними засобами
— Далі
• Усі, перераховані вище, показники Соціальних стандартів в Україні, кількість яких може доходити до декількох сотень, мають, сьогодні, досить точні цифрові характеристики, за якими можна судити про рівень розвитку української держави і суспільства
• Ми повинні побудувати комплексну Модель цільових Соціальних стандартів, які повинні бути досягнуті в Україні до 2038-го року, як результату розподілу Національного доходу економіки, досягнутого ВВП в 500 млрд доларів
• Повинна бути розроблена Стратегічна Програма соціально-економічного розвитку України (Читайте детальніше), що забезпечує перехід від сьогоднішньої моделі комплексу Соціальних стандартів в країні, до цільової Моделі Соціальних стандартів 2038-го року
• Щорічна реалізація Стратегічної Програми соціально-економічного розвитку України, і щорічне досягнення проміжних показників Соціальних стандартів, є найважливішим завданням будь-якої генерації державної влади в країні, незалежно від її політичних поглядів
• Аналіз щорічного досягнення комплексу Соціальних стандартів є об’єктивним інструментом оцінки ефективності дій всіх гілок державної влади
• У українського суспільства, з одного боку, з’являється об’єктивний механізм оцінки діяльності влади, з іншого боку, впровадження економіко-математичної Моделі Соціальних стандартів дозволить об’єктивно і прозоро розподіляти в державі і суспільстві економічні результати, і, таким чином, мінімізувати корупційну складову розподілу
• Розробка і впровадження Моделі Соціальних стандартів і механізму її реалізації — довгострокової Стратегічною Програми соціально-економічного розвитку України, може стати платформою об’єднання величезної кількості учасників українського Громадянського суспільства, які розуміють, що тільки об’єктивні закони розвитку, наявність Ідеї, Концепції, Цілей, Стратегії розвитку України, і аналіз необхідних для цього ресурсів, дозволить нашій країні перейти від суб’єктивно-ручного способу управління державою, вигідного невеликій групі людей, до об’єктивно-цивілізованому методу управління, який властивий розвиненим демократичним державам
• Для вирішення вищенаведеної задачі в Україні повинна сформуватися відносно невелика, на початковому етапі, соціальна група людей, готових об’єднатися навколо єдиних ідей розвитку України, і розробки Стратегічної Програми розвитку України
• Ці люди повинні володіти значним авторитетом для певної частини українського суспільства з тим, щоб мати можливість доносити до все більшої і більшої кількості людей ідеї об’єктивного, стратегічного розвитку України, формуючи, таким чином, Громадянське суспільство в Україні, готове, згодом, активно підтримати ці ідеї
Основою Громадянського суспільства повинен стати Середній клас — найбільш думаюча, дієздатна, і потенційно найбільша соціальна група в суспільстві, найбільш пригноблена сьогодні в Україні
• Ініціативна група, з наростаючою підтримкою Громадянського суспільства, і його основи — Середнього класу, повинна перерости в потужну політичну силу, яка отримавши значну підтримку українців на виборах, повинна прийти в систему державної влади, почати реалізацію задекларованої Стратегічною Програми розвитку України, і, таким чином, здійснити еволюційну зміну діючої антисоціальної олігархічної суспільно-економічної формації
• Україна отримає реальний шанс стати, за досить короткий період, економічно і соціально високорозвиненою державою