Не може розвиватися держава, не маючи точного і докладного плану дій інституцій державної влади щодо розвитку суспільства та країни.

Україні життєво необхідна Стратегічна Програма соціально-економічного розвитку.

Програма, що ставить перед собою завдання планомірного підвищення Якості життя українських жителів і Рівня розвитку українського суспільства.

Програма, розрахована на поетапне досягнення довгострокових Соціальних Цілей — показників Якості життя українців.

Програма, яка дає чіткий алгоритм розвитку економіки України, і яка визначає зв’язок між економічним зростанням і підвищенням показників соціального розвитку суспільства, і людей, що в ньому живуть.

Основна причина всіх соціальних катаклізмів, що відбуваються в сучасній Україні, полягає в тому, що:
Ми — бідні жителі, які населяють економічно бідну Державу.

Тільки підвищення рівня економічного розвитку нашої країни і зростання добробуту суспільства і людей можуть стати основою побудови в Україні сучасного справедливого соціального суспільства, що ставить своїм пріоритетом забезпечення всебічного розвитку Людини.

Основною ідеєю Стратегічної Програми Соціально-економічного розвитку повинна стати об’єднувальна Національна Ідея:
«Ліквідація бідності, як явища, для жителів України різних соціальних верств і категорій».

Відповідно до критеріїв ООН для розвинутих європейських країн бідність в Україні може бути подолана, коли Наявний доход середньостатистичного українця — сума коштів, що доступна до витрачання протягом року, перевищить 6000 доларів.

Досягнення такої Соціальної Цілі, відповідно до законів макроекономіки, можливо тільки при збільшенні розміру української економіки до обсягу річного ВВП в 500 мільярдів доларів.

Відповідно, найважливішими Цілями Стратегічною Програми соціально-економічного розвитку України є:
- Соціальна Ціль — Наявний доход середньостатистичного українця — 6000 доларів в рік;
— Економічна Ціль — обсяг ВВП — 500 млрд доларів.

На підставі економіко-математичної моделі, розробленої фахівцями нашої організації, поетапне досягнення вищенаведених Цілей можливо до 2036-го року.

Це не означає, що нам потрібно чекати підсумків 2036-го року.

Це означає, що економічне зростання і підвищення рівня життя українців можуть досягатися щорічно, в міру постановки і реалізації щорічних економічних і соціальних Цілей, складових Головних Цілей.

Але планований економічне зростання ще не дає гарантії щодо підвищення рівня добробуту українського суспільства і його жителів.

Вироблені економічні блага, які є результатом зростаючої економіки, ще необхідно справедливо розділити між усіма суб’єктами економічної системи України, включаючи всіх її жителів. А ось цей принцип розподілу вироблених загальнодержавних економічних благ, є найпроблемнішим і штучно «збоченим» в сучасній Україні.

Діюча в нашій державі антисоціальна олігархічно-чиновницька модель абсолютно несправедливо розподіляє, а, в подпльшому, і перерозподіляє вироблений Національний дохід в свою користь. Штучно занижуючи частину Національного доходу, що розподіляється на користь більшості українського суспільства, і, відповідно, завищуючи його частину, яка кладеться в кишені одиницям, допущеним до управління такого розподілу.

Систему треба міняти.

В Україні повинна відбутися заміна олігархічної системи суспільних відносин, олігархічної суспільно-економічної формації, на Систему суспільних відносин сучасної демократії, Систему реального народоуправління.

Сучасна Система суспільних відносин реального Народовладдя, яка вже поступово починає формуватися в Україні, повинна забезпечити планове, динамічне зростання економіки нашої держави і реалізувати принцип справедливого розподілу вироблених економічних благ.

Для того, щоб розподіл вироблених економічних благ не став в новій Системі, як і раніше в старій, суб’єктивним, ручним, ми, за прикладом соціально розвинених країн, пропонуємо розподіляти економічні результати відповідно до критеріїв Соціальних Стандартів.

Соціальні Стандарти — це щорічно планово зростаючі індикатори Якості життя українських жителів різних соціальних груп і категорій і рівня розвитку всього українського суспільства, оцифровані в мінімальних щорічних Цільових показниках, нижче яких українське громадянське суспільство результати виконання найманої владою Програми соціально-економічного розвитку приймати не буде.

Більш докладно про Соціальні Стандарти в наступних публікаціях.